Entitat

L’Orfeó Vigatà des del seu naixement el 1902, ha estat sempre una entitat amb un fort arrelament a Vic, ha representat un esglaó important de la vida cultural de la ciutat i ha sigut un referent en el món associatiu de tota la comarca.
Inicialment conegut com a Orfeó de Sant Lluís Gonçaga (el 1902), passà a denominar-se ben aviat Orfeó Vigatà.
1915 Senyera
Moltes són les seccions i activitats que han estat creades al si de l’Entitat: la fundació de l’Escola Popular de Cant i Gimnàstica artística, les seccions d’art i pessebrística, la col·laboració amb la Joventut Catòlica, les diferents seccions de Teatre, els pueri cantors/es, les vespres musicals, les Festes de Santa Cecília, la Caixa de Socors, els concerts extraordinaris, els Pastorets, els intercanvis corals…
Des dels inicis, l’Orfeó ha estat una entitat amb forta tradició social, i a voltes benèfica, com ho constata la creació d’una Caixa de Socors, els primers anys del S-XX, una mutualitat amb la finalitat d’ajudar als orfeonistes en moments de necessitats personals.
Celebrar aplecs, festes musicals i trobades de diversos orfeons ha estat des de sempre una constant a tot Catalunya; són jornades molt importants per fer coneixences i intercanvis culturals entre entitats. És el moment en què l’entitat fa lluir tots els seus recursos i habilitats, i mostra el seu talent i repertori. Solen ser activitats que, a més d’un paper social molt important, fa augmentar la qualitat artística dels cors, ja que l’exigència musical és més gran.
Pel que fa al teatre, és de destacar la densa producció de l’Entitat, abanderada per la representació d’Els Pastorets, de Folch i Torres, però també tantes d’altres de Guimerà, Segarra, Rusiñol, Wilde, Greene, Puig i Ferreter, Goldoni, Capri…
Actualment, però, l’Orfeó ha vist renovades forces, ja que ha celebrat els cent anys d’història de l’entitat: 1902-2002 l’Any del Centenari.
És evident que els temps han evolucionat, i així també l’Orfeó. Els concerts són ja de molta més envergadura, com els del Liceu o el Palau de la Música, els viatges a Itàlia, Grècia, França, les col.laboracions amb orquestra, etc. denoten una entitat molt rica i viva.
Actualment la ciutat de Vic té quatre conjunts orquestrals, dins l’Escola de música, i un bon nombre de cors i corals, el degà de les quals és l’Orfeó Vigatà. El teixit associatiu segueix present en la vida de l’Orfeó, i manté encara el caliu de família orfeonística.
La coral infantil fa una bona tasca formativa, mentre assegura a l’Entitat el planter que li cal al cor gran.
L’edició del llibre del Centenari, llibre que recull els cent anys d’història de l’Orfeó, però també de la ciutat de Vic. L’edició d’un DVD, amb fragments de música i imatge de diferents moments de les seccions corals.